SJEDNICA ODBORA ZA PROVEDBU PROJEKTA ''KAMPOR – POLJE SJEĆANJA''

 

 

Štala pokraj Spomen-groblja Kampor

 

 

 

 

 

 

U Maloj vijećnici Grada Raba održan je razgovor o stanju provedbe projekta ''Kampor – polje sjećanja'', odnosno izgradnje Memorijalnog centra logora Kampor. Sjednicu Odbora sazvao je predsjednik Ivo Barić na koju se nije odazvalo šest članova (dva opravdano) od jedanaest pa je održan samo dogovor o pripremi sjednice. Prisutni su se složili da će na sljedećoj sjednici predložiti nekoliko mjera za ubrzanje ostvarivanja zaključaka Skupa ''Kampor – polje sjećanja'' održanog u listopadu 2011. godine jer je, kako je rekao predsjednik, od jedanaest točaka Zaključka ostvareno tek dvije i to:

 

1.      TiskanjeZbornikradovasaSkupaKamporpoljesjećanja;

2.      Osnovan je Odbor zaprovedbuprojektaKamporpoljesjećanja

Nisu ostvareni sljedeći zaključci:

1.      Nije izrađen Programskizadatakzaizraduidejnogprojekta MemorijalnogcentraKampor-poljesjećanja;

2.      Projektnim zadatkom obuhvatiti i Spomen-groblje s posebnim naglaskom na uređenje hortikulture.

3.      Rok za izradu programskog zadatka je kraj rujna 2012.;

4.      Rok za raspisivanje međunarodnog natječaja za izradu idejnog projekta Memorijalnog centra Kampor – polje sjećanja je početak 2013;

5.      O nekadašnjem logru Kampor tiskati letak na više jezika;

6.      O statusu i stupnju zaštite područja nekadašnjeg logora Kampor raspraviti i dogovoriti njegov status u Prostornom planu i UPU Kampor;

7.      Utvrditi zakonitost postojanja deponije na području nekadašnjeg logora Kampor;

8.      Sa Primorsko-goranskom županijom dogovoriti:

a.       hitno uređenje groblja županijske bolnice Kampor,

b.      konačno rješenje Groblja utvrditi projektnim zadatkom Memorijalnog centra.

9.      Natjecati se za sredstva euro fondova za projekt i za izgradnju Memorijalnog centra

Prema ovome vidljivo je da nije ostvareno devet točaka i da su probijeni svi rokovi napisani u Zaključcima.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Borovi uništavaju Spomen-groblje

 

 

 

 Za brže ostvarivanje zaključaka Odboru će se predložiti:

  1. Osnivanje manjeg stručnog tima koji će raditi na projektu i to: dr.sc. Vanja Seršić, Karmen Španjol, Nenad Debelić i Gordana Batistić.
  2. Za tajnicu Odbora za provedbu projekta ''Kampor – polje sjećanja'' predložiti Gordanu Batistić.
  3. Natječaj za idejno rješenje projekta Memorijalni centar Kampor raspisati u roku od 30 dana. 
  4. Grad Rab treba hitno poduzeti mjere financiranja uređenja Spomen-groblja kampor i odrediti čovjeka odgovornog za taj posao barem na četi sata dnevno.
  5. Ukloniti štalu izgrađenu između Spomen-groblja logora Kampor i groblja Bolnice Kampor jer ako dozvoljavanju štalu između dva groblja onda je naše dostojanstvo ispod najniže crte kulturnog ponašanja.

Gradonačelnica je izvijestila skup da je u Proračunu Grada Raba za 2014. godinu za ovaj projekt osigurano 140.000 kn što nije dovoljno za sve planirano ali je to barem za početak.

Sjednica Odbora će se sazvati za desetak dana ovisno o mogućnosti članova. 

 

   

Dan antifašističke borbe

Zbornik