O Rabu - STATUT RAPSKE KOMUNE

STATUT RAPSKE KOMUNE


Rapski je statut, kako piše Akademik Lujo Margeić, u uvodu svoga prijevoda Statuta rapske komune (Adamić, Rab-Rijeka, 2004. str. 59) najstariji nakon splitskog jer, piše akademik Lujo Margetić: ''Ako se splitska odredba iz 1172. god. može nazvati ''klicom'' budućeg statuta, onda bi se rapski dokument iz 1234. god. već mogao nazvati ''protostatutom''. Uzevši u obzir da najstariji sačuvani Korčulanski statut potječe iz 1265. god., Dubrovački iz 1272. god., a Vnodolski iz 1288. god., onda među tim statutima rapski dokument ima prednost po godini izdanja, i to prema drugome najstarijem, Korčulanskome, za punu 31 godinu!''

Rapski dokument iz 1234. krivo je ranije prevođen pa nikad nije priznat kao jedan od najstarijih statuta grada Raba. Akademik Lujo Margetić ga je preveo i objavio u originalu, te tiskanom na latinskom i hrvatskom jeziku. Tamo se vidi da je taj dokument, preteča pravog srednjovjekovnog statuta jednoga grada nastao''Godine Gospodnjeg utjelovljenja 1234., indikacije 8., mjeseca prosinca, dana petoga, u Rabu, u vrijeme . . . Jordana časnoga rapskoga biskupa i Marka magistra Petra, poštovanog kneza.'' itd.

U tom dokumentu spominje se Božji sud u obliku nošenja vrelog željeza ili dvoboja kao dokaznih sredstava. To znači da je okrivljenik morao u ruci držati vrelo željezo i ako bi mu rana za nekoliko dana zacijelila bez liječenja znači da ga Bog oslobađa od krivnje. Dvoboj s općinskim profesionalcem presuđen je običnom građaninu s kojim nije imao nikakve šanse.

''U Državnom arhivu u Veneciji čuva se izvorna isprava od 30. ožujka 1281. god.  što se odnosi na zabranu dokaznog sredstva nošenja vrelog željeza i dvoboja na Rabu. Odredbe nošenja vrelog željeza i dvoboja ukinute su u Rabu 1281.''

Fra Odoriko Badurina piše u Rapskoj kronici da je Statut Grad imao već 1234. god. Statuti su se nakon toga prepisivali i dopunjavali. Akademik Lujo Margetić preveo je dobro sačuvani STATUTUM COMMUNIS ARBAE, Rapski statut iz 1597. god. rapskog notara Johannesa Antoniusa Cernotta za vrijeme rapskoga kneza Lovre Michaela. 

Zbornik